Verkoopsvoorwaarden

Verkoops-voorwaarden

Behoudens geschreven afwijkingen, worden de diensten en leveringen uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

1. Prijzen

Alle materialen en leveringen geschieden aan de gebruikelijke prijzen. Deze kunnen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk worden overeengekomen.

2. Levering en uitvoering

een vordering van schadevergoeding. Elke koper is verantwoordelijk voor het terrein dat door vrachtwagens of andere voertuigen dient bereden te worden. In geval van gevaar – putten, leidingen e.d. – dient de koper er voor te zorgen dat alle mogelijke obstakels voorafgaandelijk schriftelijk worden medegedeeld.

​​​​​​​De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling steeds onze eigendom.

3. Aanvaarding

Geen enkele klacht kan worden aanvaard indien niet binnen de 8 dagen na levering of uitvoering deze bij aangetekend schrijven, gemotiveerd en gedetailleerd, werd medegedeeld.

4. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, te Houthalen-Helchteren. Het niet-betalen op de vervaldag, zal automatisch gevolgen met zich meebrengen:

  • De rekeningen die niet vereffend worden op de vervaldag, geven recht op een intrest berekend aan rentevoet van 10% en dit zonder verwittiging.
  • Als schadevergoeding voor de vertraging in de betaling, zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10%, met een minimum van €40 en dit 8 dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

5. Betwisting

Alleen de rechtbank van Hasselt is bevoegd voor betwistingen inzake leveringen en uitvoeringen en betalingsvorderingen.

Schrijf je hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Wij verzetten bergen

Jouw partner voor een snelle totaaloplossing

Contacteer Ons